Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
X
Prijavljeni ste kao
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi

Projekt ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - završen projekt


Trajanje projekta: 1.6.2016. - 31.05.2018.


Financijska potpora Europske komisije za aktivnosti projekta iznosi 8400.00 EUR.

 

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (VEVU) kao vodeća visokoobrazovna ustanova na području Vukovarsko-srijemske županije provodi program Erasmus+ od njezinog početka 2014. godine. Provedba projekta mobilnosti dio je strategije razvoja Veleučilišta iz područja internacionalizacije. Kako bi svojim studentima omogućila visok stupanj kvalitete studiranja VEVU razvija međunarodna partnerstva te time osigurava osoblju i studentima  uvjete za stjecanje međunarodnih iskustava kroz mobilnosti.

Cilj projekta 2016-1-HR01-KA103- 0121892 bio je provesti individualne mobilnosti studenata i osoblja te im na taj način omogućiti stjecanje dodatnih znanja i vještina te međunarodnih iskustava. Cilj Veleučilišta kroz provedbu ovog projekta bio je i osvještavanje studenata i osoblja o mogućnostima i prednostima koje im program Erasmus+ omogućuje te poticanje što većeg broja  uključivanja studenta i osoblja u mobilnosti.

Projektom je realizirano ukupno sedam mobilnosti što je više os od predviđene četiri.  Sve mobilnosti odlaznog osoblja od strane su predavača zaposlenih na Veleučilištu, a provedene su u svrhu osposobljavanja. Sve tri odlazne studentske mobilnosti provedene su u svrhu obavljanja stručne prakse što nije neočekivano budući da Veleučilište provodi stručne studije u kojima je sastavni dio studijskog programa i obvezna stručna praksa a također je i činjenica da odlazne mobilnosti od strane studenata u prijašnjim projektima nisu realizirane.

Kako bi omogućilo kvalitetnu provedbu projekta VEVU neprekidno unapređuje svoje provedbene aktivnosti te je tako osim usvojenog Provedbenog plana projektnih aktivnosti i Plana diseminacije projekta,  usvojilo procedure i postupke kako bi olakšalo provedbu svih aktivnosti prije, tijekom i nakon boravka korisnika na mobilnosti. Jedan od rezultata takvih postupaka su usvojene Smjernice sklapanja među-institucijskih sporazuma u okviru Erasmus+ programa. U cilju unapređenja kvalitete provedbe ažuriran je Web sadržaj Informacijskog paketa za studente te upute za dolazno osoblje na VEVU.

Iako je projektom ostvaren mali broj mobilnosti, vidljiv je napredak razvijanja internacionalizacije. Učinak od projekta je donio reference za podizanje kvalitete VEVU kao visokoobrazovne ustanove.

 

 

College of Applied Sciences "Lavoslav Ružička" in Vukovar as a leading higher education institution in the area of Vukovar-Syrmia County has been implementing the programme since its the beginning in 2014. The Implementation of the mobility projects is a part of the institutional development strategy 2014-2020 in the area of internationalization. VEVU develops international partnerships in order to enable students a high level of quality education and thereby provides conditions for gaining international experience through the mobility of its staff and students.

The objective of the project 2016-1-HR01-KA103-0121892 was the implementation of the individual students and staff mobility, which will provide them with the opportunity of gaining new knowledge, experience and invaluable international skills. The aim of the project implementation was to raise awareness among students and staff of the opportunities and benefits that Erasmus+ offers and to encourage the inclusion of the students and staff in mobility as much as possible.

Seven mobilities have been carried out within the project out of four planned mobilities. All outgoing staff mobilities were carried out by the lecturers and their purpose was staff training.  All three students mobilities were for traineeships that is not unexpected bearing in mind that VEVU carries out a professional study programme that has compulsory professional practice as a part of the syllabus as well as the fact that the outgoing mobility was not carried out by the students in the previous projects.

VEVU continuously improves its implementation activities in order to facilitate quality implementation of the project, apart from the adopted Implementation plan of the project activities and The Project Dissemination Plan, VEVU adopted procedures to in order to facilitate the implementation of all past activities, during and after the stay of mobility users. One of the results of that are adopted Guidelines for the conclusion of inter-institutional agreements under the Erasmus + program. The web content of the Information Package for incoming students and the Instructions for Incoming Staff at the VEVU have been updated in order to improve the quality of implementation.

Although the project has resulted in a small number of mobilities, the progress is visible. The impact of the project has brought references to raise the quality of the VEVU as a higher education institution.