Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
X
Prijavljeni ste kao
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Uvodne naznake o stručnom Upravnom studiju

Suvremeni razvoj znanosti i pratećih disciplina, visoke tehnologije, razvoj ljudskih prava i sloboda, proces globalizacije, dinamične i korjenite promjene koje nameće proces globalizacije i tržišno gospodarstvo obilježeno socijalnim konfliktima  nužno zahtjeva kritičku recepciju i redefiniranje postojećeg modela funkcioniranja javne uprave. Aktualna društvena zbilja pretpostavlja  razvoj javne uprave koja će biti u službi građanina kako pojedinca tako i globalne državne zajednice. Taj proces prilagodbe polazi od poznatog stava da je praksa najbolja teorija, cilj i kriterij saznanja.  Razvoj javne uprave uvijek je ovisio od društvenog i političkog konteksta u kojem egzistira. Stoga je upravo obrazovanje kadrova na visokoškolskim ustanovama kao sastavnicom procesa cjeloživotnog učenja temeljna pretpostavka moderne i učinkovite javne uprave.

Hrvatskoj  javnoj upravi potrebni su  obrazovani kadrovi   koji će vladati osnovnim teorijskim znanjima i vještinama moderne javne uprave, ali i visokoobrazovani stručnjaci  u području upravljanja i rukovođenja , u organima i organizacijama državne uprave, lokalne samouprave i gospodarstvu.  Učinkovita javna uprava postaje jedan od mogućih rješenja za prevladavanje gospodarske, socijalne i političke krize. Moderna javna uprava utjelovljuje načelo supsidijarnosti, nadopunjava nacionalne prakse  te raznolikost funkcioniranja javne uprave u Europi. 


Specifični ciljevi:

  1. - usvojiti i razvijati osnovna teorijska znanja i osnove pojmovno-kategorijalnog sustava upravnog prava kao posebne znanstvene i stručne djelatnosti,
  2. -  usvojiti i razvijati specifična znanja, vještine i stavove za primjenu teorijskih znanja potrebnih za pružanje visoko kvalitetne usluge,
  3. -  razvijati znanja, vještine i stavove za mogućnost dobre procjene potreba javne uprave, u smjeru razvoja usluga za građane, te u smjeru povećanja  učinkovitosti javnog sektora, uključujući i racionalno upravljanje troškovima javne uprave,
  4. -  razvijati znanja, sposobnosti i stavove potrebne za prilagodbe unutar društvene zajednice u svrhu povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih funkcija i javne uprave u cijelosti,
  5. -  razvijati vještinu kritičke analize, prepoznavanja problema i pronalaženje mogućih putova za njihovo rješavanje, te razvijanje inicijative i usmjerenost prema rezultatu,
  6. -  istraživati nove ideje glede razvoja i funkcioniranja javne uprave