Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
X
Prijavljeni ste kao
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici

Uredba o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička"  u Vukovaru


Statut Veleučilišta (20.03.2015.)

Statut o izmjeni Statuta  (07.10.2015 ).

Statut o izmjenama i dopunama Statuta  (07.09.2016.)

Statut Veleučilišta (neslužbeni pročišćeni tekst)


Poslovnik o radu Upravnog vijeća (2016)

Poslovnik o radu Stručnog vijeća (2015)


Pravilnik o radu (2015)

Pravilnik o studiranju  (2019)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju (2020)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju (2021)

Pravilnik o ocjenjivanju (2021)


Pravilnik o radu knjižnice (2019)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (2009)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (2020)


Pravilnik o mentorskom radu nastavnika (2013)


Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru koja se financiraju sredstvima iz drugih izvora (2020)


Pravilnik o radu Centra za sportsku dijagnostiku (2019)


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika (2010)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (2010)

Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (2010)

Etički kodeks studenata Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (2011)

Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva (14.5.2019)


Pravilnik o stručnoj praksi (2011)

Pravilnik o kliničkoj praksi (2019)


Pravilnik o radu etičkog povjerenstva za znanstveno-stručna istraživanja (2019)

Obrazac prijave istraživanja - Etičko povjerenstvo (2019)

Zahtjev za odobrenje istraživanja - Etičko povjerenstvo (2019)


Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (2014)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilšta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (2020)

Pravilnik o nagradama i priznanjima (2017)


Statut studentskog zbora

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor (2010)

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa (2014)


Strategija razvoja Veleučilišta 2014-2020

Strategija kvalitete (2014)

Pravilnik o osiguravanju kvalitete Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru (2016)Pravilnik o demonstratorima (2015)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o demonstratorima (2017)


Pravilnik o uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija (2016)

Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa (2016)


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (2020)

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda (2021)


Procedura praćenja i naplate prihoda (2016)

Procedure primanja računa njihove provjere i pravovremenog plaćanja (2013)

Procedure stvaranja ugovornih obveza (2013)

Procedura blagajničkog poslovanja (2021)

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (2021)


Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa (2017)

Regulations on international mobility of students, teaching and nonteaching staff under the Erasmus+ programme (2017)


Pravilnik o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanju u znanstvenim i stručnim časopisima (2017)


Odluka o korištenju sustava e-pošte


Izjava o pristupačnosti
ZAKONI


Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_123_1742.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_198_3153.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_07_105_2025.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_174_3013.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_2_182.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_46_1555.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_63_1402.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_139_2971.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_101_1984.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_60_1168.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3013.htmlZakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3126.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2551.html


Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.htmlSTUDENTSKI DOM "LEOPOLD"


Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata (27.09.2018)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata (10.03.2020)

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata (neslužbeni pročišćeni tekst)


Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u studentskom domu


Odluka o visini cijene smještaja u studentskom domu za akad. god. 2020/2021. (25.9.2020)


Odluka o općim uvjetima i visini naknade za najam električnih bicikala