Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
X
Prijavljeni ste kao
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi

-

Član Studentskog servisa  tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ukoliko prethodne redovito vraća na obračun u Studentski servis sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko student tijekom kalendarske godine (2017.) ostvari primitak na koji se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici (Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i novi  Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.)

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.2.).

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što u kalendarskoj godini ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali  se ne smatra uzdržavanim članom obitelji. Znači, ako je studentu u kalendarskoj godini isplaćeno više od 15.000,00 kuna - roditelj ga gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.1.)

Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta, iznosi više od  60.600,00 kuna godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak, 24% poreza i prirez (Zakon o porezu na dohodak čl.39. st.3. toč.7. i  Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.5.). Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na razliku iznad 60.600,00 kuna obračunava se porez od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja.

Iznos primitka od 60.600,00 kuna odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.

Ukoliko je član Studentskog servisa  ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan  je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.6.).

Student/ica potpisuje ugovor nakon što poslodavac uredno popuni i ovjeri ugovor, nikako prije.

Isplate se obavljaju nakon što poslodavac - naručitelj posla plati račun.